UMĚNÍ PŘIROZENÉHO UČENÍ

S VÝSLEDKY, KTERÉ KAŽDÝ OCENÍ

 

Tím nejcennějším pokladem, který nosíme všichni v sobě, je náš vlastní talent. A pokud umíme tento svůj talent rozvíjet, pak jsme našli klíč k tolik opěvovanému štěstí, bohatství a spokojenosti. Schopnost učit se je naším nejpřirozenějším talentem, který využíváme od prvního okamžiku našeho života - učíme se ovládat své tělo, rozpoznávat své okolí, později mluvit a tvořit. Nejvíce se naučíme během svých prvních sedmi let života, kdy se vše učíme intuitivně a máme ze všeho radost, protože naučené okamžitě ověřujeme v praxi.

 

Stále hledám nové způsoby, které by proces učení (nejen angličtiny) urychlily a zpestřily. Zároveň respektuji individualitu každého studenta či klienta, proto se snažím u každého vypozorovat jeho vlastní styl učení a podporovat ho v něm. Analyzuji různé překážky, které jednotlivé studenty v učení omezují. Nejčastějším problémem je nedostatek času. Když však společně se studenty nahlédneme trochu hlouběji, zjišťujeme, že je to spíše neschopnost dostatečně se soustředit, ať už je to kvůli problémům v práci, v rodině či se zdravím. Proto téma UČENÍ vnímám komplexně jako umění NAUČIT SE ŽÍT V ROVNOVÁZE.

Organizuji  kurzy, školení a semináře v oblastech:

  • výuka angličtiny
  • výuka reiki technik
  • očista aury
  • efektivnější využítí potenciálu mozku při učení, práci i relaxaci
  • sladění současného životního stylu s osobním a duchovním rozvojem
  • pomoc Andělů a Boží pomoc v každodenním životě

Životní zkušenosti mě každodenně utvrzují v přesvědčení, že vše souvisí se vším a že co uděláme pro druhé, děláme i pro sebe, a naopak, co uděláme pro sebe, pomůžeme tím i ostatním. V dnešní době se vše urychluje a otevírají se nám všem nové dimenze. Čím rychleji si uvědomíme vzájemné souvislosti, tím rychleji pochopíme své životní poslání i případné příčiny svých problémů. A když vyřešíme své problémy, máme pak mnohem více prostoru skutečně naplno žít a rozvíjet se po všech stránkách.

 

Pokud dokážeme rozvíjet své talenty, pak máme náskok před ostatními. Můžeme se lépe uplatnit, být pružnější, předvídavější, výkonnější a nové milénium tak pro nás může být zdrojem osobního naplnění a sebeuplatnění.

 

TĚŠÍM SE TEDY NA SETKÁNÍ S VÁMI NA NĚKTERÉM Z NABÍZENÝCH KURZŮ ČI AKCÍ.

 


 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: