Přemýšlíte o zdokonalení své angličtiny?

 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT

NA LEKCI ANGLIČTINY ZDARMA

 

a sami se pak rozhodnete, zda Vám vyhovuje výuka v malé studijní skupince,

anebo dáte přednost individuální výuce.

 

Na ukázkovou lekci se můžete přihlásit on-line nebo telefonicky na 775 061 361

Těšíme se na Vás!

*********************************************************************************************************************

Výuka angličtiny

 

Znalost anglického jazyka patří v dnešní době k základním předpokladům pro získání solidního zaměstnání a stává se samozřejmostí pro každodenní osobní život jednotlivců v současném světě téměř neomezených možností cestování a získávání informací z internetu a jiných světových médií. Schopnost komunikace v angličtině je proto dnes nutností téměř pro každého.

 

Po téměř čtvrtstoletí otevřených možností naučit se anglicky je úroveň komunikačních dovedností v angličtině v naší zemi a zvláště zde, v Moravskoslezském kraji, žalostná. Vyjímkou je snad jen Praha a její okolí, a to především díky značné návštěvnosti zahraničními turisty. A to potvrzuje fakt, že ke skutečnému ovládnutí angličtiny školní výuka nestačí a je zapotřebí praktický kontakt s angličtinou, což vyplývá také z výzkumu uveřejněném na servru idnes.cz:

Odborníci varují: Angličtina ze škol v práci ani zdaleka nestačí

21. srpna 2010  13:02
Školy nedokáží naučit studenty cizí jazyky tak dobře, aby si s nimi vystačili i u zaměstnavatelů, kteří znalost řeči vyžadují. I to je podle zástupců pracovních agentur a podniků v Moravskoslezském kraji jeden z důvodů, proč mnoho absolventů končí místo ve firmách v evidenci úřadu práce.

Zdroj: https://ostrava.idnes.cz/odbornici-varuji-anglictina-ze-skol-v-praci-ani-zdaleka-nestaci-pv3-/ostrava-zpravy.aspx?c=A100818_1435151_ostrava-zpravy_sot

Na svých lekcích angličtiny vedu studenty již od prvních hodin výuky i úplných začátečníků k samostatné konverzaci. Zpočátku se jedná jen o jednu maximálně dvě věty, ale student tak nabývá pocit, že skutečně samostatně mluví anglicky a získává tak postupně svou sebedůvěru, která je především u starších ročníků tak potřebná. Proto také preferuji výuku v malých skupinách do 10 osob, kde mají všichni studenti dostatek příležitostí ověřit si svou angličtinu v praxi. Na svých lekcích využívám také zábavné formy výuky, kdy se studenty inscenujeme rozhovory v obchodě, restauraci, hotelu apod., nebo hrajeme hry v angličtině. V konverzačních hodinách pro pokročilé studenty dokážeme na dané aktuální téma často živě diskutovat i celých 90 minut, samozřejmě anglicky a bez předchozí přípravy.

 

Výuku zaměřuji na každodenní využití angličtiny v praxi. Předpokládám, že student se učí anglicky, aby se anglicky domluvil jak v práci, tak na dovolené, a zároveň byl schopen rozumět psanému anglickému textu a mohl tak vyhledávat informace nejen na internetu, ale třeba si přečíst v angličtině knížky ještě dřív, než jsou přeloženy do češtiny.

 

I když jsem angličtinu studovala rok v Londýně, mám tento jazyk naučený především z praxe, a to jak z pobytu v Británii, tak téměř stejnou měrou také ze své předchozí profese asistentky v mezinárodní společnosti. Studenti proto mohou ode mne očekávat pochopení, vstřícnost, trpělivost a především propojení teoretických znalostí s praktickým využitím.

 

Ze své lektorské praxe mohu potvrdit, že učení může být skutečně zábava!