Přihláška na ukázkovou lekci zdarma

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Aktuální nabídka kurzů

 

Výuka angličtiny je koncipována pro dospělé zájemce o studium. Všechny kurzy probíhají ve Výukovém centru ZŠ Nerad v Dolní Lutyni.

Kurzy vedu od roku 1999. Během této doby jsem už několikrát otevřela kurz angličtiny pro úplné začátečníky, kteří se postupně dostali až na konverzační úroveň pokročilých studentů. Jednotlivé kurzy nepřerušuji a je možné se do kteréhokoliv z nabízených kurzů přihlásit i v průběhu roku. Kurzovné je pak zohledněno dle zbývajícího počtu lekcí v daném pololetí.

 

Kurzovné pro všechny skupiny činí Kč 100,-- /osobu za vyučovací hodinu, přičemž běžná lekce má 2 vyučovací hodiny (tj. 2x45 minut); platba předem na školní pololetí:

září-prosinec Kč 2600,- (13 lekcí)

leden-červen Kč 3600,- (18 lekcí)

STUDENTI HRADÍ POUZE LEKCE, KTERÝCH SE SKUTEČNĚ ZÚČASTNÍ.

První lekce nového studenta je ukázková a zdarma.

Každá 25. lekce v kalendářním roce je zdarma.

 

Kurz pro začátečníky a věčné začátečníky (A1) - OTEVŘEN OD LISTOPADU 2014

Středa 17,30 - 19,00 hod.

Aktuální počet studentů: 4

Počet volných míst: 6

 

Výuka dle učebnice Angličtina pro jazykové školy I, NOVÉ VYDÁNÍ.

Od roku 2014 máme zvládnuté tvoření množného čísla, rozkazovacího způsobu, přítomného času průběhového, používání modálních sloves "can, must, may, needn´t", určování času v angličtině, základní číslovky a slovní zásobu cca 250 slov. V říjnu 2015 trénujeme přítomný čas prostý, tvoření otázek a záporných vět. Do konce roku 2015 se dopracujeme k 8. a možná i k 9. lekci této učebnice, kde probereme budoucí čas s "will". 10. lekce je opakovací. Učebnice má celkem 16. lekcí.

Součástí výuky je také konverzace na úrovni jednoduchých vět a samozřejmě poslech.

 

Angličtina pro jazykové školy I.

 

Kurz pro mírně  pokročilé (A2)

Pondělí 18,00 - 19,30 hod.

Aktuální počet studentů: 8

Počet volných míst: 2

NEBO

Pondělí 19,45 - 21,15 hod.

Aktuální počet studentů: 5

Počet volných míst: 5

 

Výuka dle učebnice Angličtina pro jazykové školy II, NOVÉ VYDÁNÍ. Aktuálně se v říjnu 2015 zabýváme 7. lekcí této učebnice. V 8. lekci začneme probírat předpřítomný čas prostý a následně i předpřítomný průběhový. U této problematiky se zdržíme o něco déle, abychom se studenty dokázali tyto v angličtině nejfrekventovanější časy správně používat v běžné konverzaci.

Součástí výuky je také konverzace na úrovni mírně pokročilých a samozřejmě poslech.

 

Angličtina pro jazykové školy II. -- nové upravené vydání - Stella Nangonová

 

Kurz pro středně pokročilé (B2)

Čtvrtek 17,15 - 18,00 hod. (zkrácená lekce 45min/100Kč)

 

Výuka dle učebnice Angličtina pro jazykové školy II (staré vydání v oranžovém nebo tmavě zeleném obalu) . Aktuálně se skupinou probíráme 12. lekci. Učebnice obsahuje 16 lekcí.

45 minut výuky je zaměřeno především na zvládnutí pokročilých gramatických jevů. Studenti mají možnost za příplatek 100Kč navázat v 18,00 na konverzační lekci a zdokonalit si svůj mluvený projev a poslech anglických textů (viz níže).

 

 

Konverzační kurz pro pokročilé (B1 - C1)

Čtvrtek 18,00 - 19,30 hod.

Aktuální počet studentů: 5

Počet volných míst: 7


Konverzace ve skupině na aktuální témata v neformální a přátelské atmosféře, poslech nahrávek rodilých mluvčí, rozbory poslechu, doplňování slovní zásoby, používání gramatiky v praxi. Lekce jsou vedeny téměř výhradně v angličtině, pouze gramatické jevy jsou vysvětleny v češtině.

 

Kurz pro úplné začátečníky (A0) - NOVĚ OTEVŘEN OD LISTOPADU 2015

Pátek 16,30 - 18,00 hod.

Aktuální počet studentů: 4

Počet volných míst: 6

 

Výuka dle učebnice Angličtina pro jazykové školy I, NOVÉ VYDÁNÍ.

Začínáme od nacvičování výslovnosti, poslechu a abecedy. Budeme pokračovat zvládnutím slovesa "Be" a "Have". Učebnice má celkem 16. lekcí.

Součástí výuky je také konverzace na úrovni jednoduchých vět a samozřejmě poslech.

 

Angličtina pro jazykové školy I.

 

Individuální výuka (1-2 studenti)

 

Kurzovné pro individuální výuku činí Kč 300,--/osobu za běžnou hodinu, tj. za 60 minut výuky; platba v hotovosti vždy na 5 lekcí předem nebo na fakturu předem.

V současné době jsou pro individuální výuku volné tyto termíny:

Úterý dopoledne: 10,30-11,30h nebo 11,30-12,30h