Všeobecné podmínky

docházky do kurzu angličtiny

 

 • Výuka angličtiny probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny (2x45 min.).
   
 • Studenti ve vlastním zájmu navštěvují hodiny pravidelně každý týden, aby si zajistili nepřerušenou kontinuitu přísunu informací a měli zpětnou vazbu při prověřování svých znalostí.
   
 • Pokud by okolnosti nedovolily, aby se student lekce zúčastnil, včas tuto skutečnost oznámí  lektorce (nejlépe den předem, nejpozději však hodinu před zahájením vyučování) osobně, e-mailem či telefonicky.
   
 • Studenti se zavazují, že se na hodiny angličtiny budou pečlivě a zodpovědně připravovat a že budou platit kurzovné v dohodnuté výši a termínu.
   
 • Kurzovné činí Kč 100,-- za jednu vyučovací hodinu, tj. Kč 200,-- za celou lekci (90 minut) ve skupině.
 • Kurzovné pro individuální výuku je Kč 300,-- / 60 minut.
   
 • První lekce nového studenta je ukázková a zdarma.
   
 • Úhrada kurzovného probíhá hotově nebo bankovním převodem na základě vystavné faktury na jedno pololetí předem. Zaplacené kurzovné se nevrací.
 • Studenti, kteří pravidelně navštěvují kurz či individuální výuku mohou využít možnosti účastnit se kteréhokoliv jiného otevřeného kurzu zdarma.
   
 • Studenti mohou po dohodě s lektorkou výuku kdykoli ukončit.
   
 • Studenti si mohou kdykoli vyžádat "Osvědčení o absolvování kurzu", nejdříve však po 1 roce docházky do kurzu.
   
 • Studenti mohou v průběhu roku kdykoliv požádat o přeřazení do jiné studijní skupiny.